Träningen för barn på Taekwon-Do Akademin är i första hand åldersanpassad vilket betyder att vi bedriver träningen eter den mognadsfas barnet befinner sig i och stirrar oss inte blint på den biologiska ålder. Vår barnträning delar vi in i två ålderskategorier; 6-8 år och 9-11 år. Träningen är en blandning mellan fysisk aktivitet, sociala färdigheter och Taekwon-Do.

Genom tränarutbildning och många års erfarenhet av barnträning har Taekwon-Do Akademin utvecklat ett eget koncept för att träna barn som grundar sig på forskning inom rörelserikedom (Physical Literacy). Genom utveckling av grundläggande rörelser och kroppskontroll är målet att barnen får ett ökat självförtroende genom förmågan att prestera fysiskt. Detta leder till inre motivation och barnen associerar träning med något roligt och positivt.

Stort fokus inom Taekwon-Do är artighet, koncentration och självkontroll. Detta förstärks genom Taekwon-Don´s östliga rötter, etikett och uppträdanden, vilket hjälper till att bygga en trygg miljö i träningen.

Några av de sociala färdigheter som övas är bland annat samarbete och respekt mot andra och deras person. Övriga teman som berörs är bland annat brandsäkerhet och främlingsagerande.

I slutet av varje termin får barnen en belöning för sin träning genom uppgradering till en högre grad.


Mini-sparkis 6-8 år 

Mini-sparkis är träning för de minsta och barnet ska vara 6 år fyllda. Träningen bygger på lek med inslag av Taekwon-Do tekniker. Vi berör även sk. lifeskills som brandsäkerhet och främlingsagerande.

Föräldrar får skola in sina barn 2-3 tillfällen därefter vill vi att barnen lämnas i lokalen. Detta för att de flesta barn inte kan behålla koncentrationen när föräldrar närvarar.

Viktiga grundpelare i träningen:

 • Lek i form av hopp, skutt och balans.
 • Teknik i form av rörelser för stora muskelgrupper.
 • Inslag av snabbhet och styrka.
 • Övningar för samarbete.
 • Respekt mot varandra och äldre.
 • Enkla koreanska ord.

Klasserna är 45 min långa.


Sparkis 9-11 år

Kursen Sparkis vänder sig till barn som är 9-11 år. Skillnaden mellan mini-sparkis och sparkis är att här övergår lek till inriktad Taekwon-Do träning. En övergång från grovmotoriken mot finmotoriken startar men är inte övergripande. Lektionerna är lite längre än för mini-sparkis vilket också ger bättre fysik i längden. Även här berör vi sk. lifeskills som brandsäkerhet och främlingsagerande men pratar även om vikten av fysisk träning och hälsa.

Viktiga grundpelare i träningen:

 • Lek för att förbättra Taekwon-Do rörelser.
 • Teknik i form av rörelser för stora muskelgrupper.
 • Finmotorik berörs.
 • Övningar för förflyttningar.
 • Övningar för samarbete.
 • Snabbhet och styrka.
 • Respekt mot varandra och äldre.
 • Koreanska ord.

Klasserna är 60 min långa.