Regler & mål för mini-sparkis 5-7 år
Allmänt om konceptet
Termin 1
Termin 2
Termin 3
Termin 4
Termin 5
Termin 6


Regler och graderingkrav för sparkis 8-12 år
Ladda ned gradering till 10 kup-2 här >>
Ladda ned gradering till 9 kup-1 här >>
Ladda ned gradering till 9 kup-2 här >>
Ladda ned gradering till 8 kup-1 här >>
Ladda ned gradering till 8 kup-2 här >>
Ladda ned gradering till 7 kup-1 här >>
Ladda ned gradering till 7 kup-2 här >>
Ladda ned gradering till 6 kup-1 här >>
Ladda ned gradering till 6 kup-2 här >>
Ladda ned gradering till 5 kup-1 här >>
Ladda ned gradering till 5 kup-2 här >>
Ladda ned gradering till 4 kup-1 här >>


Regler och graderingkrav för 13 år äldre
Ladda ned graderingskrav till 10-9 kup här >>
Ladda ned graderingskrav till 8 kup här >>
Ladda ned graderingskrav till 7 kup här >>
Ladda ned graderingskrav till 6 kup här >>
Ladda ned graderingskrav till 5 kup här >>
Ladda ned graderingskrav till 4 kup här >>
Ladda ned graderingskrav till 3 kup här >>
Ladda ned graderingskrav till 2 kup här >>
Ladda ned graderingskrav till 1 kup här >>


Regler och graderingskrav för Dan-grader
Ladda ned gradering till 1 Dan här >>
Ladda ned gradering till 2 Dan här >>
Ladda ned gradering till 3 Dan här >>
Ladda ned gradering till 4 Dan här >>
Ladda ned gradering till 5 Dan här >>
Ladda ned gradering till 6 Dan här>>