Taekwon-Do - The Korean Art of Self-Defence, är en modern, explosiv och dynamisk kampkonst med rötter i Korea som fick sitt namn 1955 då flera skolor i Korea samlades och man beslöt om namnet Taekwon-Do. Drivande personen i det hela och grundaren till arten var General Choi Hong Hi (1918-2002). Man ska inte blanda ihop Taekwon-Do med t ex Karate, Kung-Fu etc. för att beskriva Taekwon-Do. Taekwon-Do är en egen kampart som tränas som motion, självförsvar och sport. För alla kampkonster från östasien finns ändå gemensamma beröringspunkter så som vikten av hövlighet, disciplin och strävan efter perfektion. 

Taekwon-Do präglas av glädje, gemenskap och trygghet, som sträcker sig utanför nationella och religiösa gränser. Över hela världen har du möjlighet att träna Taekwon-Do i lokala klubbar – och du kan vara säker på att bli varmt välkomnad! Det är ett fantastiskt sätt att knyta nya vänskapsband!

Ordagrant översatt betyder Taekwon-Do foten och handens väg. Men lite närmare beskrivet ser det ut så här: 


TAE = Fot/spark eller tekniker som utförs med fötterna/benen.


KWON = Hand/slag eller tekniker man utför med handen/näven.


DO = Ordet DO har en djupare betydelse och betyder den väg man vandrar som utövare, det sättet man lever.