Vision

 1. Taekwon-Do Akademin ska vara den självklara föreningen för den som vill börja med Taekwon-Do.
 2. Att bli 1000 medlemmar i hela Taekwon-Do Akademin.
 3. Finnas på minst 10 ställen.
 4. Våra medlemmar så som utövare och ledare ska vara föredömen för andra.
 5. Vi strävar efter att hjälpa de utsatta och svaga i samhället.
 6. Vi ska utbilda alla att bli starka individer, fysisk och mentalt, så de kan stå starka i samhället med dess utmaningar.

Värdegrund

GLÄDJE, GEMENSKAP OCH TRYGGHET är våra ledord och dessa värderingar ska prägla oss i allt vi gör oavsett om det är i träningslokalen eller vid sidan om och gäller såväl tränare, ledare, domare och förälder. 


Glädje

 1. Alla ska känna glädje i sitt idrottande och utövande.
 2. Glädjen kommer från personens eget inre.
 3. Glädje är en produkt när man tycker något är roligt och när man trivs.

Gemenskap

 1. Alla ska känna gemenskap.
 2. Vi tränar med varandra och inte mot varandra.
 3. Gemenskap bygger starka individer.
 4. Med ett bra team "bakom sig" kan man prestera på topp när det behövs.

Trygghet

 1. Alla känna sig trygga, på alla sätt.
 2. Alla ska känna sig trygga i sin träning, med sina träningskompisar men även som förälder.
 3. Föräldrar ska kunna lämna sitt barn till träningen och sedan hämta upp barnet utan att vara orolig om barnet hamnat i fel händer.
 4. Trygghet betyder även att träningen ska vara trygg, att vi lär ut Taekwon-Do på ett korrekt sätt, att våra ledare vet skillnaden mellan motionsträning och elitidrott, skillnaden mellan barn och vuxenträning mm.
 5. Trygghet betyder även att vi utbildar våra utövare att bli trygga i sig själva så de kan stå starka i samhället med dess utmaningar.