Mini-Sparkis 6-9 år

Glädje | Gemenskap | Trygghet

Träningen för den minsta barnen på Taekwon-Do Akademin är i första hand åldersanpassad vilket betyder att vi bedriver träningen efter den mognadsfas barnet befinner sig i och stirrar oss inte blint på den kronologiska åldern. Träningen är en blandning mellan fysisk aktivitet, sociala färdigheter och Taekwon-Do.

Genom tränarutbildning och många års erfarenhet av barnträning har Taekwon-Do Akademin utvecklat ett eget koncept för att träna barn som grundar sig på forskning inom rörelserikedom. Genom utveckling av grundläggande rörelser och kroppskontroll är målet att barnen får ett ökat självförtroende genom förmågan att prestera fysiskt. Detta leder till inre motivation och barnen associerar träning med något roligt och positivt.

Stort fokus inom Taekwon-Do är artighet, koncentration och självkontroll. Detta förstärks genom Taekwon-Don´s östliga rötter, etikett och uppträdanden, vilket hjälper till att bygga en trygg miljö i träningen.

Några av de sociala färdigheter som övas är bland annat samarbete och respekt mot andra och deras person. Övriga teman som berörs är bland annat brandsäkerhet och främlingsagerande.

I slutet av varje termin får barnen en belöning för sin träning genom uppgradering till en högre grad.

Barn är inte "små vuxna"

Mini-sparkis 6-9 år

Mini-sparkis är träning för de minsta och barnet ska vara 6 år fyllda (i vissa områden 7 år). Träningen bygger på lek med inslag av Taekwon-Do tekniker. Vi berör även sk. lifeskills som brandsäkerhet och främlingsagerande.

Föräldrar får skola in sina barn 2-3 tillfällen därefter vill vi att barnen lämnas i lokalen. Detta för att de flesta barn inte kan behålla koncentrationen när föräldrar närvarar.

Sammanfattning:

  • Lek i form av hopp, skutt och balans.
  • Teknik i form av rörelser för stora muskelgrupper.
  • Inslag av snabbhet och styrka.
  • Övningar för samarbete.
  • Respekt mot varandra och äldre.
  • Enkla koreanska ord.
  • Pris 1500-2000kr (beroende på område)
  • Dräkt och första gradering ingår för alla nybörjare.

Klasserna är 45-60 min långa.

Börja träna med oss!

Vi finns i Nynäshamn, Lidingö, Södermalm och Södertälje

Taekwon-Do präglas av glädje, gemenskap och trygghet, som sträcker sig utanför nationella och religiösa gränser. Över hela världen har du möjlighet att träna Taekwon-Do i lokala klubbar – och du kan vara säker på att bli varmt välkomnad! Det är ett fantastiskt sätt att knyta nya vänskapsband!