Juniorer 9-13 år

Glädje | Gemenskap | Trygghet

Juniorer 9-13 år

Genom tränarutbildning och många års erfarenhet av barnträning har Taekwon-Do Akademin utvecklat ett eget koncept för att träna barn som grundar sig på forskning inom rörelserikedom (Physical Literacy). Genom utveckling av grundläggande rörelser och kroppskontroll är målet att barnen får ett ökat självförtroende genom förmågan att prestera fysiskt. Detta leder till inre motivation och barnen associerar träning med något roligt och positivt.

Stort fokus inom Taekwon-Do är artighet, koncentration och självkontroll. Detta förstärks genom Taekwon-Don´s östliga rötter, etikett och uppträdanden, vilket hjälper till att bygga en trygg miljö i träningen.

Några av de sociala färdigheter som övas är bland annat samarbete och respekt mot andra och deras person. Övriga teman som berörs är bland annat brandsäkerhet och främlingsagerande.

I slutet av varje termin får barnen en belöning för sin träning genom uppgradering till en högre grad.

Motorik för livet

Juniorer 9-13 år

Kursen Juniorer vänder sig till barn som är 9-13 år. Skillnaden mellan Mini-sparkis och Juniorer är att här övergår lek till inriktad Taekwon-Do träning. En övergång från grovmotoriken mot finmotoriken startar. Lektionerna är lite längre vilket också ger bättre fysik i längden. Även här berör vi sk. lifeskills som brandsäkerhet och främlingsagerande men pratar även om vikten av hälsa och fysisk träning.

Viktiga grundpelare i träningen:

  • Lek för att förbättra Taekwon-Do rörelser.
  • Teknik i form av rörelser för stora muskelgrupper.
  • Finmotorik berörs.
  • Övningar för förflyttningar.
  • Övningar för samarbete.
  • Snabbhet och styrka.
  • Respekt mot varandra och äldre.
  • Koreanska ord.

Klasserna är 60 min långa.

Börja träna med oss!

Taekwon-Do präglas av glädje, gemenskap och trygghet, som sträcker sig utanför nationella och religiösa gränser. Över hela världen har du möjlighet att träna Taekwon-Do i lokala klubbar – och du kan vara säker på att bli varmt välkomnad! Det är ett fantastiskt sätt att knyta nya vänskapsband!