Om Taekwon-Do

Artighet | Ärlighet | Uthållighet | Självkontroll | Okuvlig anda

Taekwon-Do

Taekwon-Do – The Korean Art of Self-Defence, är en modern, explosiv och dynamisk kampkonst med rötter i Korea som fick sitt namn 1955 då flera skolor i Korea samlades och man beslöt om namnet Taekwon-Do. Drivande personen i det hela och grundaren till arten var General Choi Hong Hi (1918-2002).

Man ska inte blanda ihop Taekwon-Do med t ex Karate, Kung-Fu etc. för att beskriva Taekwon-Do. Taekwon-Do är en egen kampart som tränas som motion, självförsvar och sport. För alla kampkonster från östasien finns ändå gemensamma beröringspunkter så som vikten av hövlighet, disciplin och strävan efter perfektion. 

Tae – Do – Fot/spark eller tekniker som utförs med fötterna/benen.

 

 

Kwon – Hand/slag eller tekniker som utförs med handen/näven.

 

 

Do – Ordet Do har en djupare betydelse och betyder den väg man vandrar som utövare, det sättet man lever.

"Pain is the best instructor, but nobody want to go to his class"

Börja träna

Taekwon-Do präglas av glädje, gemenskap och trygghet, som sträcker sig utanför nationella och religiösa gränser. Över hela världen har du möjlighet att träna Taekwon-Do i lokala klubbar – och du kan vara säker på att bli varmt välkomnad! Det är ett fantastiskt sätt att knyta nya vänskapsband!