Taekwon-Do Akademin

Taekwon-Do Akademin är en flerfaldig högt rankad förening som har en passionerad inställning till personlig utveckling hos individen. Med målet att lära ut Taekwon-Do i världsklass, i en unik, egofri och utvecklande miljö för alla som är villiga att lära sig, förbättra sig och påbörja en livsförändrande resa i en härlig kampkonst.

Kampsport för den moderna människan

Vår träning

GLÄDJE, GEMENSKAP OCH TRYGGHET är våra ledord och dessa värderingar ska prägla oss i allt vi gör oavsett om det är i träningslokalen eller vid sidan om och gäller såväl tränare, ledare, domare och förälder.

Quitters never win and winners never quit...

Om Taekwon-Do

Taekwon-Do – The Korean Art of Self-Defence, är en modern, explosiv och dynamisk kampkonst med rötter i Korea som fick sitt namn 1955 då flera skolor i Korea samlades och man beslöt om namnet Taekwon-Do. Drivande personen i det hela och grundaren till arten var General Choi Hong Hi (1918-2002). Man ska inte blanda ihop Taekwon-Do med t ex Karate, Kung-Fu etc. för att beskriva Taekwon-Do. Taekwon-Do är en egen kampart som tränas som motion, självförsvar och sport. För alla kampkonster från östasien finns ändå gemensamma beröringspunkter så som vikten av hövlighet, disciplin och strävan efter perfektion. 

Instagram followers