Södermalm

Östgötagatan 17

Vår träning på Södermalm

På Södermalm bedriver vi vår verksamhet på Östgötagatan 17.

Vi har grupper för åldrarna 6-8 år, 9-13 år, 14 år äldre.

Priser HT 2022

Mini-Sparkis

Juniorer

Seniorer 14-17 år+

Seniorer 18 år+

1900kr

Nya 2200kr

2000kr

Nya 2200kr

2200kr

Nya 2500kr

2500kr

Nya 2800kr

Alla priser inkluderar försäkring.

Alla nya medlemmar erhåller dräkt i priset.

 

Schema HT 2022

Tisdag

Torsdag

Lördag

Söndag

Juniorer 1

Nya -9 Kup

17:00-18:00

Juniorer 2

8-6Kup

17:00-18:00

Sparringträning 4kup-6dan

Impact gym

15:15-17:00

Vecka 38, 41, 44, 47, 50

Mini-sparkis 1

Helt NYA

14:00-14:45

Seniorer 1

10 -3 Kup

18:10-19:20

Seniorer 1

10 -3 Kup

18:10-19:20

Mini-sparkis 2

1-4 terminer

15:00-16:00

Seniorer 2

2 Kup-6 Dan

19:30-21:00

Seniorer 2

2 Kup-6 Dan

19:30-21:00

Juniorer 1

Nya -9 kup

16:00-17:00

Juniorer 2

8-6 Kup

17:15-18:15

Seniorer 1+2

Alla grader

18:15-19:30

Tisdag: Juniorer 1 – 17:00-18:00 & Seniorer 1: 18:10-19:20 & Seniorer 2: 19:30-21:00 

Torsdag: Juniorer 2 – 17:00-18:00 & Seniorer 1: 18:10-19:20 & Seniorer 2 : 19:30-21:00

Lördag: Sparringträning -15-15-17:00 

Söndag: Mini-sparkis 1 – 14:00-14:45 & Mini-sparkis 2 15:00- 16:00 & Juniorer – 15:00-17:00 & Juniorer 2 17:15-118:15 & Seniorer – 18:15-19:30