Nya höga grader till Taekwon-Do Akademin

Den 8 juni gen0mfördes riksgradering 19 i Skövde där tre personer klarade sina graderingar. Stor GRATTIS till följande: Thomas Karlsson graderades till 5 Dan. Michel Nyström graderades till 3 Dan. Alexander Sötnik graderades till 3 Dan. Även Kadir Massimov klarade sin första delgradering till 4 Dan.